Metódy finančnej analýzy podniku - Hlavná cesta k úspechu

Slovo "analýza" prišlo do nášho života už dávno,od čias starovekého Grécka. Znamená to vedeckú metódu poznania určitého procesu a javu, založenú na dôkladnej štúdii zložiek, ktoré tento proces tvoria.

Metódy finančnej analýzy sú programomakcie zamerané na štúdium finančného zdravia podniku, jeho domácej a zahraničnej politiky. Sú zamerané na monitorovanie súčasného stavu, určenie jeho kreditnej a investičnej schopnosti. A tiež pomáhajú odpovedať na otázku, ako stabilná a nákladovo efektívna spoločnosť pracuje v konkrétnom okamihu.

Metódy a metódy finančnej analýzy včasIdentifikujte slabé miesta a silné stránky podniku. To eliminuje potenciálne zdroje hospodárskych problémov a odhaľuje nové ciele, ktoré môže spoločnosť v budúcnosti staviť.

Všetky metódy finančnej analýzypodniky podliehajú rovnakému cieľu: získať v krátkom čase spoľahlivé a rozšírené informácie o finančnej situácii podniku. Ako viete, životnosť podniku je plná komplexných problémov a rôznych rýchlo sa meniacich situácií. Ak chcete zorganizovať spoľahlivé a spoľahlivé finančné riadenie, musíte si byť vedomý všetkých prípadov, ku ktorým dochádza v podniku. To znamená, že vlastníme prevádzkové údaje: na trhoch predaja, dodávateľoch a konkurentoch o kvalite výrobkov, o ďalších sľubných cieľoch. Ústredným bodom koordinácie činností tejto práce je finančná analýza. Poskytuje možnosť odpovedať na všetky vzrušujúce otázky týkajúce sa toku finančných prostriedkov, kvality riadenia a postavenia podniku na trhu.

Okrem toho sú veľmi dôležité metódy finančnej analýzy s dosiahnutými presnými a včasnými výsledkami:

- finančných a ostatných manažérov na správne a efektívne vyhodnotenie prijatých krokov a rozhodnutí;

- akcionárom, zakladateľom a iným vlastníkom podniku. Odpovedať na otázky týkajúce sa návratnosti investovaných prostriedkov alebo možnosti ich straty s úrovňou pravdepodobnosti rizika pre kapitál;

investori a veritelia, úzko spolupracujúci s týmto podnikateľským subjektom. Potvrdiť realizáciu investičného programu a možnosť splácania vypožičaných prostriedkov;

-zmluvní dodávatelia, ktorí majú záujem o včasné zaplatenie faktúr za poskytnuté alebo dodané služby.

Metódy finančnej analýzy zahŕňajú niekoľko fáz:

1 stupeň. Zameriava sa na všeobecné predbežné posúdenie stavu financií na určité obdobie.

2 fázy. Zahŕňa štúdiu o finančnej udržateľnosti a solventnosti.

Etapa 3. Preveruje bonitu a likviditu súvahy.

4. etapa. Analyzuje čas obratu aktív.

5 fázy. Zameriava sa na štúdium možného stavu potenciálneho bankrotu.

Vo svojej praxi sú metódy finančnej analýzy založené na:

- Po prvé, porovnať finančné údaje za vykazované obdobie so základným alebo plánovaným obdobím.

Po druhé, použitie skupinových tabuliek, ktoré rýchlo, jasne dávajú obraz o stave jednotlivých ukazovateľov finančnej aktivity a ukazujú ich vzťah s inými hodnotami.

Po tretie, metóda matematických substitúcií. Tento prístup nahradenia indikátora vykazovania so základným ukazovateľom umožňuje určiť vplyv jedného ukazovateľa na celkový výsledok finančného stavu ako celku.

- Po štvrté, na výpočet finančných pomerov. Umožňujú nám zobraziť kvantitatívny obraz súčasnej finančnej situácie a reťazovú dynamiku ukazovateľov zvlášť.

páčilo sa:
0
Metódy finančnej kontroly
Finančné koeficienty - kľúč k úspechu
Koeficient finančnej závislosti
Analýza ziskov a určenie trvalej udržateľnosti
Riadenie finančnej stability
Riadenie zisku podnikov: metódy a metódy
Manažérske analýzy v odvetviach
Posúdenie finančnej situácie podniku
Solventná analýza je dôležitý postup
Najčastejšie príspevky
hore