Cenové stratégie

Rozvoj cenovej politiky podniku je záležitosťoukomplexné a dôležité. Ak sú podniky začínajú, ponúkla sa objaví iba produkty na trhu, je potrebné začať premýšľať o tom, čo nika by chcela vziať, a aké percento z cieľovej publikum zachytiť, a potom podľa toho zvoliť stratégiu tvorby cien. Po dosiahnutí určitej úrovne, spoločnosť rozšírila, že plánuje zvýšiť podiel prítomnosti, alebo vôbec meniť rozsah a cieľovú skupinu, a teda niekoľko politika zmení hodnotu svojich výrobkov.

V profile je literatúra vynikajúcaKlasifikácia typov cien a stratégií použitých v tomto prípade. A takmer každá časť o tom, dokončil myšlienku, že komplexná činnosť vyžaduje vedenie spoločnosti. To znamená, že ich osobné cenová stratégia byť prítomné v rôznych pomeroch prvky z niekoľkých možností. Koniec koncov, vedenie na trhu možno dosiahnuť len flexibilným prístupom k cenám a ich zákazníkom. A táto axióma je použiteľná pre akýkoľvek priemysel. Hlavnou vecou nie je ublížiť a nájsť spôsoby, ako získať klienta. Je veľmi dôležité, aby ste nezostali bez zisku.

Ako obchodníci ponúkajú na výpočet ceny produktu? A aké sú hlavné cenové stratégie?

Najťažšou etapou výroby je počiatočná,keď iba zvíťazí na trhu. V tomto prípade sa cena stáva určujúcim faktorom pre mnohých kupujúcich. A budeme hovoriť o tomto konkrétnom období.

Spoločnosť môže okamžite inštalovať na svoj tovarminimálna prípustná cena a zisk z predaja budú tiež minimálne. Takáto stratégia "prelomu" je vhodná len vtedy, ak je firma pripravená ponúknuť na trhu veľký objem svojich produktov a uspokojiť dopyt v krátkom čase.

Nízka cena tovaru podnikatelia daťniekedy nielen preniknúť na trh, ale aj odstrániť hospodársku súťaž alebo dosiahnuť najvyšší možný objem predaja predtým, ako podobný produkt ponúkne konkurent. Prínos tu nie je samozrejme v zisku z každej predanej jednotky, ale v samotných objemoch predaja. Účinnosť tejto cenovej stratégie pre malé a stredné podniky sa maximalizuje, ak sú schopné sústrediť výrobu na segment malého trhu. Tu, ako hovoria, prišli - videli - zachytili a potom odišli.

Tovar môžete predať zrejme nadhodnotenýmhodnoty, pomocou stratégie s názvom "skimming". V tomto prípade je produkt zameraný výlučne na publikum, ktoré je pripravené kúpiť nové produkty a cena im hovorí o určitej výhode, jedinečnosti pred ostatnými. Táto politika je vhodná pre také odvetvia, ako napríklad pre farmaceutické výrobky, kde sa vynakladajú veľké výdavky na výrobu (výskum, vývoj) nových výrobkov. Ale táto cenová stratégia má nevýhodu - nemôže byť dlhodobo používaná. Takže cestovné kancelárie pre nový produkt majú najprv pomerne vysoké ceny a keď dopyt začne dramaticky klesať, musia ich znížiť, aby získali zákazníkov s nižšou kúpnou silou.

Riadenie niektorých podnikov v rovnakej oblastinapríklad v reštauráciách, nočných kluboch, využívajú stratégiu takzvaných prestížnych cien, čo zodpovedá túžbe umiestniť svoje služby (tovar) do VIP kategórie. V tomto prípade je vysoká cena, spojená s exkluzivitou, určitou prestížou a stavom, signálom pre bohatých zákazníkov, na ktorých sa firma započítava. Pri použití odlišnej cenovej stratégie by cieľová skupina s najväčšou pravdepodobnosťou práve tento produkt (služba) ignorovala.

Vyššie uvedené stratégie nie sú vhodné iba preštádiu vstupu na trh. Na ďalšiu podporu tovaru však musia byť doplnené ďalšími prvkami, napríklad systémom zliav, diskriminačným alebo psychologickým stanovením cien.

páčilo sa:
0
Stratégia integrovaného rastu ako druh
Marketingové stratégie - efektívne
Najlepšie stratégie na počítači
TOP 5: globálne stratégie alebo "byť Bohom"
Stratégie pre históriu: zaujímavé hry
Metódy oceňovania trhu
Stratégia rozvoja podnikania -
metódy oceňovania
Metódy tvorby cien v marketingu
Najčastejšie príspevky
hore