Metódy tvorby cien v marketingu

Zakaždým, keď prídem do obchodu a vidímezmena cien, stáva sa pre nás zaujímavé, na akom základe sa zmenili tieto ceny a vo všeobecnosti, kto je zodpovedný za ich formovanie. Zvlášť nápadné, keď sa ten istý jednoduchý výrobok od rôznych výrobcov niekoľkokrát líši v cenách, alebo keď v susedných obchodoch rovnaký tovar stojí inak. Nepokúšajte sa obviňovať vládu za všetko - proces tvorby cien je o niečo komplikovanejší, než sa zdá na prvý pohľad.

Ak si myslíte, že v slobodnomtrhové ceny, ceny môžu byť zložené podľa nálady, potom ste hlboko mylní. Samozrejme, je to možné, ale takáto firma na trhu nebude trvať dlho. Po preskúmaní hlavných metód oceňovania v oblasti marketingu pochopíte, sami, ako zložitý a komplikovaný je tento proces.

Po prvé, spoločnosť pri stanovovaní cenyby sa mali sústrediť na konkurentov a priemernú trhovú cenu. Ak sa tak nestane, spoločnosť buď nebude môcť predať svoj výrobok (predražený), alebo mu vzniknú straty (podhodnotená cena). Avšak navigácia nie je kopírovanie. V skutočnosti spoločnosť musí zhodnotiť silné stránky svojich výrobkov, silné stránky tovarov konkurenta, potom zvážiť ich dôležitosť v očiach spotrebiteľa a nakoniec určiť optimálnu ekonomickú hodnotu výrobku.

Ak tieto metódy tvorby cien v marketinguZdá sa, že ste komplikované, predstavte si, že spoločnosť hodnotí, aký produkt sa spotrebiteľ zdá byť najlepší - jej alebo konkurenta. Ak ju - potom môže predať viac, ak nie - potom naopak. To však neznamená, že by to malo byť. Na základe vypočítanej ekonomickej hodnoty tvorí spoločnosť cenu, ktorá sa od nej môže líšiť. Tu je prvok hry: niekto, podhodnocujúci cenu, chce získať podiel na trhu a niekto nadhodnocujúci ho chce presunúť výrobu do elitnej kategórie.

Stratégia je dosť logická, ale nie je úplne prepojená so ziskom av skutočnosti je zisk rozhodujúcim faktorom pre spoločnosť. pred oHlavné metódy oceňovania priamo závisí od zisku, t. cena bola vypočítaná ako náklady plus očakávaný zisk spoločnosti. Ale dnes, tvárou v tvár tvrdej konkurencii, spoločnosť nie je viazaná na kurzové zisky, keďže riziko stratil veľký, takže je potrebné vychádzať z cien, čo znižuje náklady na zvýšenie ziskov.

Existujú však aj iné spôsoby určovania cien,okrem výpočtu očakávaného zisku a analýzy priemernej trhovej ceny. Používajú sa menej často a zvyčajne za špeciálnych podmienok. Napríklad metódy oceňovania v stavebníctve, kde sa kupujúci často stanovuje prostredníctvom verejnej súťaže, zahŕňajú takzvanú metódu "zapečatenej obálky". V tomto prípade spoločnosť nevie, akú cenu bude ponúkať konkurent a je nútená hádať ponuky konkurentov, aby vyhrali tender a zabezpečili prijateľný zisk.

Niekedy existujú také také vzácne metódy tvorby cien v marketingu, ako stanovenie cien pod vplyvom štátu,vytvorenie úmyselne nízkej ceny s cieľom zničiť konkurenta, stanoviť spoločnú cenu pre všetky podniky v podmienkach absolútnej konkurencie atď. Avšak najvyššia hodnota tvorby cien má však subjektívny postoj spotrebiteľa k určitému výrobku.

Tento prístup k pojmu "cena" robí ceny v roku 2003veľa prípadov je mimoriadne nespravodlivé: "nafúknuté" reklama alebo na základe nekompetentnosti kupujúceho. Pokiaľ však existuje moderný hospodársky systém, použijeme vyššie uvedené metódy tvorby cien v marketingu, čo znamená, že v tejto záležitosti nemôžeme počítať s žiadnou spravodlivosťou.

páčilo sa:
0
Metódy štátnej regulácie
Kvantitatívne a kvalitatívne metódy
Duplikácia je kľúčom k úspešnému marketingu!
Cenové stratégie
seo ceny
Metódy oceňovania trhu
metódy oceňovania
Faktorová analýza nákladov na výrobu a
Administratívne riadenie štrukturálnych
Najčastejšie príspevky
hore